Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst te voldoen, zaken u kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Doorgiften aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Lampe Loodgietersbedrijf BV bewaart u gegevens tot 1 jaar na het akkoord geven van het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u dit niet op prijs stelt dat wij u persoonsgegevens verwerken kunt u dit schriftelijk melde of per e-mail met als onderwerp Adresregistratie.

Wij laten u gegevens hiervoor dan blokkeren. Houd er wel rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt Lampe Loodgietersbedrijf BV niet optimaal kan voldoen aan de dienstverlening. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de autoriteit persoonsgegevens.

Uw gegevens inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Wilt u dat wij uw gegevens uit onze bestand inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Dan kunt u een e-mail naar info@lampeloodgieter.nl sturen. U kunt dit ook schriftelijk laten weten via: Westeind 8, 9471 CN Zuidlaren. Lampe Loodgietersbedrijf BV voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacy beleid andere websites

Op lampeloodgietersbedrijf.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van deze organisaties.

Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Zuidlaren, 25 mei 2018