Onderhoudsabonnement

€ 56,50  (per toestel)
De prijzen zijn incl. btw en gelden voor het jaar 2017.

Daarna kunnen de prijzen jaarlijks m.b.v prijsindexering worden aangepast.

 Toelichting onderhoudsabonnement:
- de eerste controle/onderhoudsbeurt zal op regiebasis worden   uitgevoerd, arbeidsloon en eventuele materiaalkosten worden in rekening gebracht.
- Onderhoud 1 maal per jaar
- Het controleren op de juiste werking
- Het afstellen van de gasdruk
- Materialen worden doorberekend
- De abonnementen worden achteraf gefactureerd (na schoonmaakbeurt)
- Opzegging dient schriftelijk te gebeuren
- Bij tussentijdse storingen zullen arbeidsloon en eventuele vervangen onderdelen wel in rekening worden gebracht.

Download hier ons onderhoudsabonnement.

Contact

Westeind 8
9471 CN  Zuidlaren

T 050-409 37 87
M 06-10 68 49 46
E  info@lampeloodgieter.nl